Det er måske ikke til at se langvejsfra, men en stålfacade bliver hurtigt snavset af forurening, alger og andet skidt i luften. Det kan på længere sigt være ødelæggende for facaden.

Forskellige typer afrensning
Hos All Remove Clean arbejder vi både med høj- og lavtryksspuling og forskellige former for facadenedvaskning, sådan at behandlingen foretages så skånsomt, men effektivt som muligt.

Vi afrenser alle typer stålfacer i alle niveauer og bruger lift, når det er nødvendigt.